1250, març, 10. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, a Arnau Mir de Corçà la batllia dels drets del monestir a Corçà, Sant Romà de Llabià, Santa Maria de Serra, Esclanyà, Canapost, Ultramort, pel preu de tres-cents sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització