1249, maig, 18. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, a Guillem de Comelles, prevere, d'un pati situat a la ciutat de Girona, pel preu de deu sous d'entrada i un cens anual d'un parell de capons i una moneda d'or per cada nou posseïdor ​
​Tots els drets reservats

Localització