1248, octubre, 24. Venda

Full Text
Share
Venda de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, al vestuari del mateix monestir del mas de Berenguer Viader, situat a la parròquia de Sant Cebrià de Flaçà, pel preu de mil sous melgoresos ​
​Tots els drets reservats

Localització