1246, maig, 29. Venda

Full Text
Share
Venda de Berenguer de Sitjar i la seva filla Saurina a Pere Oller un quart del delme de la parròquia de Vilobí d'Onyar pel preu de quaranta-dos marcs de plata ​
​Tots els drets reservats

Localització