1246, gener, 31. Sentència

Full Text
Share
Sentència de Guillem Jofre, canonge de Girona, i Pere Isarn sobre la causa moguda entre la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, i Pere Carrera de Vilafreser pels drets sobre el batlliu d'aquest ​
​Tots els drets reservats