1244, maig, 26. Sentència

Full Text
Share
Sentència de Pere Isarn, lloctinent episcopal del bisbe Guillem de Girona, de la causa moguda entre Alamanda d'Escales, sagristana de Sant Daniel, i Bernat de Bordils, clergue i domer de Sant Daniel, sobre el cens anual de sis copes d'oli que l'anterior domer, Bernat, donava a la sagristia del monestir per la trilla d'oliveres del costat de l'hort del monestir ​
​Tots els drets reservats

Localització