1164, octubre, 29. Establiment

Full Text
Share
Establiment de l'abadessa Ermessenda de Sant Daniel i tota la comunitat a Bernat Caperó i la seva esposa Maiència del mas Caperó ​
​Tots els drets reservats