1243, maig, 14. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Berenguera, a Guillem Escuder i la seva esposa Maria del mas Seguer, situat a la parròquia de Sant Martí de Cassà, a les Perles, pel preu de quaranta sous barcelonins d'entrada ​
​Tots els drets reservats

Localització