1241, juny, 08. Venda

Full Text
Share
Bernat de Palol i la seva esposa Beatriu venen a Guillem Pere i la seva esposa Jordana tots els drets sobre el mas Julià i tot el domini que Barceló de Julià té per ells, ambdós situats a la parròquia de Sant Julià de Corts, pel preu de tres-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització