1239, juliol, 23. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Agnès, a Gener de Montilivi i la seva esposa Ermessenda de la coromia de Vila-roja, situada a Montilivi, salvat el dret de Sant Daniel, pel preu de divuit sous barcelonins d'entrada i un quart dels esplets, braçatge, delme i primícies ​
​Tots els drets reservats

Localització