1239, maig, 07. Venda

Full Text
Share
Venda de Joan Guinard de la Garriga de Roses, la seva dona Pareta i el seu germà Bernat a la casa de Santa Margarida de la Garriga i a la seva procuradora Garsenda, un hort situat a la parròquia de Santa Maria de Roses, al lloc anomenat Prat; una part de la vinya arrabassada, situada a la Garriga, parròquia de Santa Maria de Roses, en alou franc pel preu de catorze sous ​
​Tots els drets reservats

Localització