1239, gener, 04. Definició

Full Text
Share
Definició i donació d'Arnal de Vilademany a Jusiana, muller de Pere de Cervera, de tots els seus drets sobre el castell de Toralles i la possessió de Setcases, pel preu de dos mil dos-cents sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització