1238, setembre, 17. Donació

Full Text
Share
Donació de Ramon de Basella a Beatriu d'Estela, priora de Valldemaria, dels masos Ferrerós, Pruna i Ruira de Palafolls, que té per compra a Arnau de Púbol, pel preu de setanta sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització