1238, febrer, 02. Donació

Full Text
Share
Donació de Ramon [de Bas], abat de Sant Feliu de Girona, amb tota la seva comunitat, a Berenguera de Palera, monja de Sant Daniel, i a tota la comunitat del monestir, dels drets que tenen sobre Gironès de Mosqueres i el seu pare Berenguer, nét i fill respectivament de Scalive de Musqueres, originals del mas Preses de [Celrà], pertanyent a Sant Feliu de Girona ​
​Tots els drets reservats

Localització