1238, gener, 10. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Pere Ramon de Vilademany a la infermeria de Sant Daniel, representada per la infermera Berenguera de Palera, dels drets sobre dues feixes de terra i un mas situats a la parròquia de Salitja, i del dret d'ús del rec del molí pel preu de cent-cinc sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització