1235, desembre, 08. Concessió

Full Text
Share
Concessió de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Agnès, a Bernat de Sant Cristòfol de Terrassa d'un honor que ell ha compat en domini de Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització