1181, octubre, 08. Donació

Full Text
Share
Donació de Pere de Bellsolà i la seva esposa Maria, al seu fillol, Guillem Guanalgod d'una terra situada a "ipsas Crosas", i que afronta amb el riu Garrep ​
​Tots els drets reservats