1227, novembre, 05. Venda

Full Text
Share
Venda de Pasqual de Vilarroja i la seva esposa Sibil·la a Bernat Arver i els seus, d'una feixa de terra situada sota Gironella, salvat el dret de Ramon de Gironella, pel preu de trenta-set sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització