1183, desembre, 31. Venda

Full Text
Share
Venda de Ramon de Segalars, la seva esposa Dolça, i el seu fill Arnal a Companyó de Reixach de dues peces de terra situades a Pujolar i Bruguer, pertanyents a la senyoria de Sant Daniel, per la qual hauran de prestar tasca i braçatge a dit monestir ​
​Tots els drets reservats

Localització