1211, gener, 08. Venda

Full Text
Share
Venda d'Arnal de Palera i la seva mare Saurina a Estefania i Maria de Palera, germanes, monges de Sant Daniel i procuradores de la infermeria del monestir, de dos masos, un dels quals habitat per Pere de Noguera, situats a la parròquia de Sant Feliu de Beuda, al lloc anomenat Noguera ​
​Tots els drets reservats

Localització