1209, març, 07. Venda

Full Text
Share
Venda de Saurina, vídua de Guillem de Campllonch, i el seu germà Bernat de Sant Genís a Ferrer de Cruïlles dels drets que té per donació de núpcies en el mas Ruyra de Cruïlles ​
​Tots els drets reservats

Localització