[1200]. Jurament

Full Text
Share
Jurament de fidelitat de Raimon, prevere, a la comunitat de Sant Daniel i a la seva abadessa A[gnès] amb la meitat de Sant Andreu Salou, dels seus delmes i primícies ​
​Tots els drets reservats

Localització