1196, febrer, 07. Donació

Full Text
Share
Donació de Saurina, viuda de Joan de Riera, i els seus fills Guillem, Maria i Ermessenda, amb el consell i la voluntat de Maria, abadessa de Sant Daniel, a Ramon de Riera, la seva esposa Maria i el seu cunyat del mas Riera de Vilablareix, que tenen per Sant Daniel i per altres senyors, com també els que té a la parròquia de Montfullà i Salt ​
​Tots els drets reservats

Localització