1195, març, 28. Venda

Full Text
Share
Venda de Raimon Gaufred de Madremanya a Bernat de Bellmirall dels alous i la senyoria que té Guillem de Canapost i Guillem Gaufred de Madremanya, situats a Madremanya, per setze sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització