1188, desembre, 30. Establiment

Full Text
Share
Establiment de l'abadessa Maria de Sant Daniel a Pere Maifred i la seva esposa Bonera i fills d'un mas situat a la parròquia de Sant Martí Vell, al lloc anomenat Palol ​
​Tots els drets reservats

Localització