1172, juny, 20. Donació

Full Text
Share
Donació de Guillem d'Altés a Pere de Montagut, canonge de la Seu de Girona, de tots els masos i cases que té a la ciutat de Girona per utilitat seva i la dels seus successors segons el dret, cens i els bons costums de l'Església de Girona ​
​Tots els drets reservats

Localització