1168, desembre, 19. Empenyorament

Full Text
Share
Empenyorament d'una vinya situada a Vila-roja entre Berenguer i la seva esposa Ollera, que tenen juntament amb el seu sogre Guillem Agustí, i Bonastruc de Torre, jueu, per seixanta sous barcelonins ​
​Tots els drets reservats

Localització