1167, octubre, 25. Definició

Full Text
Share
Definició i evacuació que fan Guillem Udalard i la seva esposa Sicardis, el seu germà Gerald i la seva esposa Ermessenda i llurs fills a Ermessenda, priora de Valldemaria, de tots els drets que tenen en l'honor que Pere de Palau donà al priorat, situat a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, al lloc anomenat la Condamina ​
​Tots els drets reservats

Localització