1157, agost, 14. Restitució

Full Text
Share
Restitució per part de Berenguer Rodball, la seva esposa Flora i el seu fill Berenguer a Sant Daniel de dos sesters de vi que injustament rebien del sacerdot Arnal Gaufred pel mas Sant Daniel de la parròquia de Sant Vicenç de Canet d'Adri, situat en el lloc anomenat Torns ​
​Tots els drets reservats

Localització