1142, març, 26. Empenyorament

Full Text
Share
Empenyorament que fa Raimon de Serra d'un mas al monestir de Sant Daniel per poder anar a Jerusalem. En cas que tornés el mas restaria per Sant Daniel després de la seva mort i si no restarà per Sant Daniel ​
​Tots els drets reservats

Localització