1118, febrer, 18. Permuta

Share
Permuta entre Ponç Guillem i el seu germà Gaufred Guillem d'un alou de Bujons situat a Campllong per un altre situat el mateix lloc, un altre situat a Osona i una quantitat de moneda en penyora ​
​Tots els drets reservats

Localització