1106, abril, 16. Empenyorament

Share
Empenyorament que duen a terme Ramon, i la seva esposa Dispodia, d'una terra situada a camp Casals, a Vilafreser, al monestir de Sant Daniel a canvi d'una mitgera de blat o ordi ​
​Tots els drets reservats

Localització