Carta de 1958-09-23 a José Ferrater Mora des de Cambridge (Estats Units d'Amèrica)

Marichal, Juan
Compartir
Marichal pregunta a Ferrater si sap alguna cosa sobre Vicens Vives ja que el voldria convidar a Harvard ​
​Tots els drets reservats