Carta de 1980-05-21 a Josep Mir Fàbrech des de Barcelona (Catalunya)

Share
Carta mecanoscrita del gestor José Martínez-Orozco Martí a Josep Mir per comunicar-li el reconeixement de la seva pensió de jubilació com a mestre d’EGB. També li esmenta els tràmits necessaris: el reconeixement de firma, la presentació de l’expedient d’Alta en Nòmina i la Cèdula de notificació al Consulat i la certificació de tot l’expedient per part del Cònsul. La documentació signada ha de ser retornada al gestor per poder començar a percebre la pensió. El pagament es farà mitjançant xec bancari en francs. Cada dos mesos Josep Mir haurà de remetre un certificat de Fe de Vida i Estat, emès pel Consulat ​
In copyright In copyright