Carta de 1946-12-07 a M. Ayrolles des de Narbona (França)