Com distribuim la feina en les nostres acampades

Torres, Manuel
Navarro, Josep
Palau, P.
Sànchez, Vicenç
Share
Redaccions escrites a màquina de quatre alumnes de les colònies d’estiu explicant el repartiment de tasques quan es fan acampades. Tots signen el seu fragment de redacció i inclouen l’edat (tots tenen 12 anys) ​
In copyright In copyright