Club-escuela: islote B

Share
Document on es demana l’entrega de qualsevol obra de tipus literari o plàstic (dibuixos, puntures, poesies, escrits, cançons, etc.) a la Comissió de Cultura del Camp de concentració de Gurs, per tenir constància de les vivències i la situació dels refugiats i amb la possible finalitat d’editar un llibre ​
In copyright In copyright