Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo de Saint Cyprien, en la semana comprendida entre los dias 14 y 21 de mayo de 1939

Share
Informe número 7 del Camp de Sant Cebrià (any 1939). Recompte d’alumnes de l’assignatura d’Idiomes. S’expliciten alguns apartats com ara les impressions generals, altres activitats, el butlletí, l’exposició, el cor, millores materials, estat moral dels companys, ne-cessitats, material rebut, altes i baixes, relacions amb els comandaments del camp ​
In copyright In copyright