Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo de Saint Cyprien, en la semana comprendida entre los dias 7 y 14 de mayo de 1939

Share
Informe número 6 del Camp de Sant Cebrià (any 1939). S’expliciten alguns apartats com ara als camps, altres activitats, millores materials, estat moral dels companys, necessitats, material rebut, altes i baixes, relacions amb els comandaments ​
In copyright In copyright