Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo de Saint Cyprien en la semana comprendida entre los dias 23 y 30 de abril de 1939

Share
Informe de la feina realitzada pels professionals de l’ensenyament del Camp de Sant Cebrià (any 1939). S’expliciten alguns apartats com ara millores materials, estat moral dels companys, necessitats, material rebut, altes i baixes i relacions amb el comandament ​
In copyright In copyright