Informe del trabajo realizado por los profesionales de la enseñanza del Campo de Saint Cyprien en la semana comprendida entre los dias 10 y 16 de abril de 1939

Share
Informe de la feina realitzada pels professionals de l’ensenyament del Camp de Sant Cebrià (any 1939). S’expliciten alguns apartats com ara millores materials, estat moral dels companys, necessitats, altes i baixes, relacions amb el comandament ​
​Tots els drets reservats