[Certificat d’assistència a les lliçons de Gramàtica Catalana Elemental]

Share
Diploma d’assistència a les lliçons de Gramàtica Catalana Elemental instaurades per l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana a l’Escola Normal de Mestres de Girona (curs acadèmic de 1930-1931), amb una qualificació d’excel·lent i signat pel president, Pom-peu Fabra, i pel secretari d’aquesta Associació Protectora, Josep Maria Jordà ​
In copyright In copyright