Escuela Normal de Maestros de Gerona. Derechos académicos, curso de 1930 a 1931: Historia Contemporánea

Escola Normal (Girona)
Share
Drets acadèmics de l’assignatura Història contemporània i qualificació obtinguda: excel·lent ​
​Tots els drets reservats