El Escolar: periódico infantil

Grupo Escolar Cervantes
Share
Número 18 (año III) del Diari infantil El Escolar (juliol 1942) ​
In copyright In copyright