[Notes per la preparació d’un examen d’història d’Europa]

Mir Fàbrech, Josep
Share
Dos fulls de quartilla amb anotacions manuscrites referents a períodes històrics d’Espanya, França i Bèlgica, amb el que semblen unes possibles puntuacions per a la preparació d’un examen ​
In copyright In copyright