Carta de 1973-04-30 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Deaño, Alfredo
Share
Deaño redacta en aquesta carta el projecte d'un monogràfic de la "Revista de Occidente" dedicat al tema de "Anàlisis y dialèctica". Es tractaria de publicar articles que se centressin en aquestes dues maneres de filosofar i defensessin alguns d'aquests possibles enfocaments: a) són dos mètodes compatibles i complementaris; b) són incompatibles, o c) cap d'aquests mètodes és vàlid i la filosofia és una altra cosa. Deaño detalla l'extensió de les contribucions i les persones proposades per contribuir-hi. Segons Deaño, la discussió sobre aquestes dues maneres de fer filosofia centren el debat actual de la filosofia espanyola i l'objectiu del monogràfic seria tractar-les amb un mínim de seriositat i rigor ​
​Tots els drets reservats