Carta de 1976-11-15 a José Ferrater Mora des de Madrid (Espanya)

Deaño, Alfredo
Compartir
Comenta a Ferrater que continua rebent contribucions per l'edició castellana del seu "Festschrift" i quins són els últims fets que estan endarrerint el projecte. Li explica que s'ha esfondrat una part de la facultat de filosofia de la Universitat Autònoma de Madrid, provocant el tancament de la Universitat durant uns dies, podent-se dedicar a la memòria de les oposicions. Li explica que Aranguren s'ha tornat a reintegrar a la seva càtedra aclamat per les multituds en un acte digne i emotiu, reparador de la injustícia comesa en el passat. Pel que fa a la vida filosòfica del país afirma que està afectada per les urgències polítiques del moment. Expressa el desig de veure aviat la nova edició del "Diccionario" i li parla de les persones amb qui s'ha posat en contacte per tal que li donin informació sobre la seva obra i reflexiona sobre els criteris de qui incloure. Acaba comentant-li quines són les novetats editorials filosòfiques a Espanya ​
​Tots els drets reservats