Les Funcions del monitor. Guió d'observació i autoanàlisi I

Franch, Joaquim
Armengol, Carles
Share
Dossier mecanoscrit de l'IMAE (Institut Municipal d'Animació Cultural) sobre les funcions del monitor de colònies, campaments i casals organitzats en petits grups. Document mecanoscrit amb el membret de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, IMAE ​
In copyright In copyright