Elements de reflexió per a un replantejament psico-socio-pedagògic del lleure (miralls del lloc, miralls del temps)

Auberni i Serra, Salvador
Franch, Joaquim
Text Complet
Compartir
Tesi de llicenciatura de Salvador Auberni i Joaquim Franch de la Universitat de Barcelona, dirigida pel Dr. Miquel Bertran i Quera, ​
​Tots els drets reservats