Funcions de l'equip de monitors

Franch, Joaquim
Text Complet
Compartir
Capítol 3.2. del quadern 'Animar un centre d'esplai: elements per a una intervenció en el temps lliure dels nens i nenes' publicat per l'Institutt Municipal d'Animació i Esplai (IMAE) de l'Ajuntament de Barcelona, edició a cura de Rafael Luis. El document planteja les funcions que ha d'acomplir un equip de monitors, les quals es delimiten a dos nivells diferents: el de la intervenció de l'equip prop dels nois i noies i el de les funcions que un equip ha d'acomplir en relació a si mateix ​
​Tots els drets reservats